De Smet JV vs. Fox 03-18-16

De Smet JV vs. Fox 03-18-16

De Smet JV vs. Seckman 03-23-16

De Smet JV vs. Northwest 03-19-2016

De Smet JV vs. Northwest 03-19-2016

De Smet JV vs. Westminster 03-28-16

De Smet JV vs. Westminster 03-28-16

Varsity vs Blue Springs 04-02-16

JV vs Timberland 04-02-16

JV vs Timberland 04-02-16

DeSmet vs. Chaminade Districts Game 2: 05-16-2016

DeSmet vs. Chaminade Districts Game 2: 05-16-2016

Senior Night 2016

Senior Night 2016

2016 Freshman Team Photos

2016 Freshman Team Photos